لیست مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی 
نام و نام خانوادگی عنوان مقاله نوع ارائه
احمد حاجعلیزاده حکمروایی محلی و مدیریت روستایی سخنرانی
اسماعیل شهبازی آسیب شناسی مدیریت عمران و توسعه روستاها سخنرانی
اکبر حاج ابراهیم زرگر جایگاه مسکن در توسعه روستایی سخنرانی
ایرج قاسمی نقش طرحهای توسعه کالبدی در ارتقای جایگاه گردشکری روستایی سخنرانی
پیروز حناچی رویکردهای بهسازی بافتهای با ارزش و ارائه الگوهای مداخله در بافتهای با ارزش روستایی ایران سخنرانی
حامد قادرمزی تعیین مراکز روستا-شهری در شهرستان خرم آباد سخنرانی
حسن افراخته – فرهاد عزیزپور توسعه پایدار کالبدی فضایی روستاهای پیرامون شهرها و کلانشهرها سخنرانی
حميد جلاليان نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی  نمونه موردی بخش ثمرین شهرستان اردبیل سخنرانی
زهره نجفي بررسي آسيب‏شناسانه ايجاد شهرك‏ها در حوالي روستاهاي نزديك به شهرهاي بزرگ مطالعه موردي: زيباشهر در منطقه محمديه استان قزوين سخنرانی
سید امیر حسین گرکانی مدیریت بازسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی سخنرانی
سید حسن میری طراحی مسکن در روستاهای ایران سخنرانی
سید علی بدری  نظام مطلوب مدیریت روستایی با تأکید بر مدیریت توسعه کالبدی : چالشها و راهکارها سخنرانی
شهربانو جمشیدی طراحی مسکن در بافت روستایی با نگاهی به معماری بومی سخنرانی
عباس سعیدی جایگه منظومه های روستایی در توسعه پایدار کالبدی - فضایی سخنرانی
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  چالشهای روش شناسی برنامه ریزی کالبدی روستایی سخنرانی
غلامرضا اکرمی جایگاه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی در توسعه کالبدی روستاها سخنرانی
فرزانه جلایر- صدیقه حسینی حاصل بررسی معیارهای تبدیل روستا به شهر با تأکید بر بعد کالبدی سخنرانی
محسن سرتیپی پور طراحی روستایی و طرحهای هادی سخنرانی
محمد علی حامدی معرفی و روش شناسی طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی سخنرانی
محمد علی وجدانی تأملی بر ضرورت سیاست درجاسازی واحدهای مسکونی روستایی سخنرانی
مهدی تحصیلدار امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی سخنرانی
مهدی طالب جایگاه مشارکت در توسعه منظومه های روستایی سخنرانی
نصرالله مولائی هشتجین مدل پيشنهادي سياست گذاري و مديريت توسعه پايدار روستايي در ايران سخنرانی
یونس کاویانی بررسي اثربخشي تسهيلات مالي خرد در توانمندسازي روستائيان با تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي سخنرانی
وکیل حیدری ساربان​
نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب محلی​ سخنرانی
اکرم رزلانسری ارزشيابي اثرات طرح هادي روستايي بر توسعه كالبدي روستاها مطالعه موردي: روستاي ورمنجه و ده پهن، شهرستان كرمانشاه پوستر
الهام ودادی بررسي نقش و کارکردهاي شوراهاي اسلامي روستايي در فرايند توسعه روستايي پوستر
بیتا تختی نیاز مسکن و برآورد کمبود  آن در مناطق روستایی تا 1395، و اثرپذيری آن از تغييرات مختلف جمعیتی و کالبدی – با استفاده از دادههای سرشماری 1390 پوستر
حسن فریدون زاده  ارائه الگوی معماری پایدار در طراحی مسکن روستایی پوستر
محمدیار فرهادی قولیانلو ارزيابي عملکرد ناظرين فني روستايي شهرستان بجنورد در سالهاي 1385تا1389 پوستر
سعید قاسمپور تحلیلی برروندتغییرات نقشی وکارکردی سکونتگاه های روستایی پوستر
سعید قاسمی تحلیل طرح های هادی روستایی  از منظر پایداری نمونه مورد مطالعه:روستاهای خراسان شمالی پوستر
سمیه قدرتی تکلیمی بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم در توسعه اقتصاد محلی ( مطالعه موردی: بخش رحمت آباد و بلو کات در شهرستان رودبار) پوستر
عاطفه طاهری بازیابی فضاهای جمعی در بافت های روستایی با بهره گیری از المان های هنری( نمونه موردی: روستای دشتک از توابع استان فارس)  پوستر
علی احمدی ارائه راهکارهای عملی جهت تامین منابع مالی پایدار روستایی  (مطالعه موردی:روستاهای استان مازندران) پوستر
علی فتحی شناخت سطوح توسعه نیافتگی نقاط روستائی رهیافتی برای توسعه همه جانبه درافق 1404 مطالعه مورد روستاهای استان اردبیل پوستر
علي اكبر سرمدي سيفي چارچوبي جامع براي  استقرار سكونتگاههاي روستايي در معرض خطر سوانح طبيعي (نمونه مورد مطالعه روستاي بادله‌كوه از شهرستان دامغان ) پوستر
فرزاد سبزواری بازخوانی زیبایی شناسی معماری روستایی پوستر
قربان اسلامی راد بررسی و تحلیل فرآیند تهیه ، تصویب  و اجرای  طرح های هادی روستایی و  ارزیابی میزان مطلوبیت آن ها در استان مازندران پوستر
نغمه محمدپور لیما تاثیر کلانشهرها در تغییرات کالبدی روستاهای پیرامونی مطالعه موردی روستای سولقان از توابع استان تهران پوستر
نويد واحديان بررسی  استفاده از خاکسترسبوس برنج شالیزارهای مازندران در تولید بتن در ساخت خانه هاي روستايي پوستر
ابوالفضل مهرافزا نقش برنامه ریزی مشارکتی در ساماندهی و توسعه کالبدی- فضایی روستاهای واقع در حریم شهرها، مطالعه موردی : روستای امیرآباد،شهرستان بیرجند   
احمد آرین نیا نقش طرح هادی روستایی در تغییر شیوه زندگی 
احمد محمدیان بررسی جايگاه مشاركت روستائیان و دهياران در رابطه با تهیه و اجراي طرح های هادي روستايي
اسدالله حیدری ارزیابی طرح جابجایی سکونتگاه های روستایی واقع در حریم سدها مورد: روستاهای واقع در حریم مخزن سد سهند هشترود
اسما خامه چیان بهره گیری از الگوی کالبدی معماری بومی روستایی منطقه قمصر در جهت طراحی پایدار کالبدی منطقه
اسما شیوایی طرح بهسازی بافت باارزش روستاهای منطقه سیستان (مطالعه موردی: روستای قلعه نو زابل)
افسانه برنجکار گورابی امکانات و محدودیتهای مدیران روستایی درراستای اهداف توسعه پایدار روستا . مطالعه موردی بخش خمام در دهه اخیر
افسانه مجیدی  ارزیابی و سنجش چگونگی پایداری کالبدی- فضایی در روستای کنگ با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک
امیررضا صادقیان بررسی تحول معماری مسکن روستایی و تدوین الگوی بهینه- مطاله موردی روستاهای اقلیم گرم و خشک استان یزد
امیرعلی ذوالفقاری نقش پایگاه داده جامع روستایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری (نمونه موردی :پایگاه داده جغرافیایی روستاهای استان کرمانشاه)
انور محمدی الگو برداری از معماری بومی در طراحی مسکن روستایی
ایدا نوایی تحلیلی بر جایگاه قانونی تامین مالی در مدیریت روستایی
ایرج قاسمی ارزیابی طرح تفکیک اراضی روستایی از منظر اجتماعی
ایوب عزیزی  الگوبردای از معماری بومی در طراحی مسکن روستایی 
آرمین محسن زاده روندها و گرایشات حاکم بر سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی استان اردبیل
بایرامعلی عبدی نژاد چالشهای تهیه طرحهای هادی اضطرار در بازسازی مناطق زلزله زدۀ استان آذربایجانشرقی (اهر ، ورزقان و هریس )
بنفشه ترکی بلداجی مطالعه تطبیقی روند تبدیل روستا به شهر در استان های مرزی غرب و شرق کشور طی سال های 1380 تا 1390
بهاره رحیمی پور ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح¬های هادی روستایی
بهناز بابائی مراد بررسي روند ترك روستا و سكونت در حاشيه شهرتوسط روستاييان. نمونه موردي روستاهاي همدان
بهنام متوسلی نقش پارادایم حکمروایی مطلوب در مدیریت مجموعه های روستایی واقع در پیرامون شهر، نمونه موردی؛ مجموعه روستایی اکرمیه
پروانه مهرزادنیا زنان – حلقه های گمشده در مشارکت روستاییان و نهادهای محلی
توحيد سرودي مديريت روستايي و نقش شورا ها در روستاهاي شهرستان جلفا - آذربايجان شرقي 
توفيق سرودي نقش فناوري ديجيتال در توسعه پايدار فرهنگ روستايي و آموزش عمومي 
جعفر موسی وند روابط شهر و روستا در قرن معاصرنمونه موردی ( روستای محمود آباد علم خانی قزوین)
جمشید مولودی تحليل ارتباط بافت کالبدي سازگار با محيط و توسعه پايدار روستايي-مطالعه موردی: روستای اورامان تخت
جواد گودینی مسکن در روستا شکل تنزل یافته مسکن روستائی
حجت حاتمی نژاد ارزیابی  فرایند طرح های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی ( با تاکید بر گروه بهره بردار)
حسین شنوایی نظام مدیریت اجرای کارآمد در منظومه های روستایی با رهیافت حکمروایی محلی
حسین علیپور آسیب شناسی گسترش ویلاسازی و خوش نشینی در روستاهای استان مازندران و ارائه راهبردهای پیشنهادی
حسين حياتي راد بررسي نقش پياده رو در طرح هادي روستاهاي استان آذربايجان شرقي 
حمیده پهلوان زاده تدوين و اعتبار سنجي شاخص هاي پايداري اسکان مجدد روستايي 
حمیده دباغی ورنوسفادرانی بررسی تطبیقی جایگاه سکونتگاهها و مساکن روستایی در برنامه های توسعه کشور
حمیده نورانی ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی مورد: روستای اسلامیه، شهرستان تفت
راضيه مصدق بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي بر توسعه روستا (مطالعه موردي روستاي نوديجه - استان گلستان)
سیدصادق دادگر تحلیلی بر مولفه های مدیریت نوین روستایی در توسعه روستایی (نمونه موردی دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی، شهرستان بهمئی)  
سید رامین غفاری ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی  
رضا اصلانی بررسی شاخص های عام طرحهای هادی روستایی مصوب (سرانه زمین، سرانه مسکونی، تراکم جمعیتی و مساحت محدوده) و استاندارد سازی آن در مناطق اقلیمی کشور  
زهرا علیجانی ارزيابي طرح هاي هادي و نقش آن در توسعه ي كالبدي روستا از ديدگاه روستاييان(مطالعه موردی:روستای بادامک شهرستان شهریار)  
زهرا نجفيان بررسي و تبيين جايگاه مشاركت روستائيان در طراحي ،تدوين و اجراي طرح هاي هادي روستايي  
سجاد دامیار روش کل نگر براي اثربخشي عوامل هويت بخش در برنامه ريزي و طرّاحي مسکن روستايي  
سحر بشیرزاده دستیابی به الگوی طراحی مساکن روستایی گیلان با استفاده از روش اسپیس سینتکس؛ نمونه موردی مساکن جلگه ای و کوهپایه ای روستاهای گیلان  
سکینه کرددرونکلایی  تاثیرجریانهای فکری شهرسازی و معماری ایران بر بافت های روستایی  
سمانه کاشف قاینی نژاد  شناسایی عوامل موثر بر کمرنگ شدن کاربرد مصالح بوم آورد در ساخت مساکن روستایی نمونه موردی : روستای نغندر دهستان طرقبه ( شهرستان طرقبه شاندیز)  
سمیه لطیفی بررسی ميزان مشارکت روستاییان در مديريت روستایی با تأکید بر الگوي حکمروایي محلی  (مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان)  
سهراب باختري تحليلي بر اثرات طرح‌های هادي در توسعه و بهسازي روستاها از دیدگاه روستاييان مطالعه موردي: شهرستان بناب  
سید قاسم کیانژاد تجنکی واکاوی نقش مشارکت روستائیان در توسعه روستایی پایدار از منظر مسئولان و مردم  : بخش بندپی شرقی بابل  
سید کمال موسوی ساداتی مطالعات مکانیکی بتن سبک تهیه شده از سنگدانه های اسکوریااز  منطقه سلماس  
سیدمهدی میرسیفی بررسی اصول معماری بومی بر کیفیت ساخت سکونتگاههای روستایی  
سیده حدیثه صدیق ضیابری بررسی نقش شرایط اقلیمی در برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی  (نمونه موردی استان گیلان)  
سیمین ابافت بررسی سطوح توسعه یافتگی در سکونتگاههای روستایی شهرستانهای استان اردبیل  
شلیر فیضی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: دهستان نگل بخش کلاترزان شهرستان سنندج)  
شهرام عدالتی لزوم تدوین قوانین توسعه روستایی در سطوح منطقه ای کشور  
شهرزاد فریادی پهنه بندی مسائل محیط زیستی مناطق روستایی در مقیاس دهستان با کمک ماتریس سریع تصمیم گیری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی دهستان میشه پاره- آذربایجان شرقی)  
صدف کرامتی تحلیلی بر ضرورت شکل گیری پاتوق ها و نقش آن در کیفیت زندگی روستایی  
صدیقه حسینی حاصل نقش تعاونی زنان بر توسعه روستایی  
صدیقه پیری حکمروایی محلی و جایگاه آن در مدیریت روستایی ایران  
طاهره صادقلو نقش پيوندهاي روستا-شهري در تغييرات کالبدي سکونتگاه هاي روستايي  
عاطفه امیدخواه خرشتمی ارزیابی فرآیند جابجایی و تجمیع روستاهای در معرض سیل استان گلستان و درس های آموخته شده پس از سیل سال 1384   
عاصمه بهروش موانع و راهکارهای موثر در نقش آفرینی زنان در دستیابی به توسعه در روستای محل زندگی (مطالعه موردی: دهستان بکشلوچای شهرستان ارومیه)  
عبدالقادر قدرت گوجار بررسی وضعيت تحرك اقتصادي روستاها؛ قبل و بعد از اجرای طرح هادی  
عبدالله عزیزی دمیرچلو نقش مدیران محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : دهستان اجارود غربی شهرستان گرمی)  
علی اصغر عیسی لو تحلیلی بر عوامل مؤثر در عدم تحقق پذیری اهداف طرح  هادی روستایی  
علی اکبر عنابستانی تحلیلی بر مکان‌يابي بهینه مراکز بهداشتی - درمانی در سکونتگاه‌های روستايي  با استفاده از تلفیق AHP & GIS  
علی ایمانی بررسی پیامدهای اجتماعی جابجایی‌های سکونتگاه‌های روستایی ناشی از زلزله  
علی خوئینی نگرش سیستمی حلقه مفقوده توسعه پایدار روستایی  
علی عیسی زاده ارزيابي آثار کالبدی اجراي طرح هاي هادي (مطالعه موردی روستاهاي دهستان دولت آباد شهرستان نمین)  
علی محمدنژاد چالش های مدیریت نواحی روستایی ایران در عصر جهانی شدن با تأکید بر حکمروایی روستایی  
علیرضا خادم آرانی بررسی عناصر و اجزاء معماری مؤثر بر سیمای کالبدی روستایی  
علیرضا دربان آستانه ارزیابی و تحلیل شاخص عدالت اجتماعی در کاربری‌‌ اراضی روستایی با استفاده از مدل ویکور  
علیرضا نادریان زاده شناخت و آنالیز شاخص‌هاي كمّي و كيفي مسكن در روستای فراغه با تاکید بر  برنامه‌ريزي پایدار آتي آن  
علي مجنوني توتاخانه تحليلي بر نقش ظرفیت‌سازی فرهنگي بر ميزان مشاركت روستائيان در فعاليت¬هاي عمراني مطالعه موردي: شهرستان بناب  
غلامرضا مجیدی ساماندهی منظومه های روستایی، رویکردی نوین در توسعه فضایی-کالبدی روستاها در ایران   
غلامرضا مرادی بررسی شکل پذیری ساختمانهای آجری با کلاف تقویت شده با روکش بتن مسلح  
فاطمه حسینی نقش پذیری نهادهای محلی در مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی با تاکید بر دهیاری  
فاطمه زکیان ارزیابی اثرات اجتماعی –اقتصادی اجرای طرح بهسازی بافت های با ارزش روستایی   
فاطمه کرد نگاهی آماری به روند تحولات آبادی های کشور در سال های پس از انقلاب  
فاطمه کرمی راویز خودبسندگی در معماری روستایی ایران با محوریت توسعه پایدار  
فاطمه نیرومند مطالعه جابه جایی و مکان یابی سکونتگاه های روستایی در معرض سانحه با رویکرد توسعه پایدار، نمونه موردی: روستای قپان سفلی، سیل 84 استان گلستان  
فرزاد ویسی چالش های پیش روی اجرای طرح های هادی روستایی را از منظر دهیاران و کارشناسان بنیاد مسکن، مطالعه موردی: شهرستان مریوان  
فرشاد سوری ارزيابي و تحليل محتوايي طرح¬هاي هادي در راستاي ميزان تطابق با نيازهاي سکونتگاههاي روستايي مطالعه موردي: روستاهاي بخش مرکزي شهرستان آمل  
فیروز مهدی زاده کلانسرا تحلیل اثرات طرح ویژه بهسازی واحدهای مسکونی روستایی در شمال استان اردبیل نمونه: سکونتگاههای روستایی شهرستانهای گرمی ،بیله سوار ، پارس آباد  
فيروز شاهي بررسي رابطه بين تعداد آزمايشات "كنترل كيفي بتن" در بهبود كيفيت بتن پرو‌ژه‌هاي عمراني روستاهاي استان اردبيل  
کاظم رحبی جايگاه ارزيابي و ارزشيابي در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي  
کاوه ضیافتی بررسي مهاجرتهاي روستايي و تاثيرآن بر ساختار كالبدي- فضايي روستاهاي پيرامون شهرها  
کبری زاهددافچاهی بررسی نقش و جایگاه دهیاری درمراحل تهیه ، تصویب واجرای طرح هادی روستایی وارائه الگوی پیشنهادی برای روستاها درشهرستان رشت  
کمال جمشیدی بازاندیشی مدیریت سوان طبیعی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی  
مجتبی چنگیزی محمدی ارزیابی عملکرد طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی  با استفاده از شاخص‏های حکمرانی خوب  
مجید ملکی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال روستاهای استان سمنان روستای ملاده  
مجید یوسف نیا پاشا در جستجوی الگویی برای توسعه کالبدی مناسب با زمین و محیط روستاها در استان مازندران  
محدثه زمانی دگردیسی روستاهای پیرامونی شهرهای بزرگ  
محسن کاظم پور روستا در حال گریز از روستا: تاثیر مصالح جدید بر سیما و منظر روستا   
محمد آزما بررسی ظرفیت های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدار  
محمد ستوده فر تغییر رویکرد مدیریت روستایی در بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی  
محمد شهبازی رز واکاوی و ارزیابی الگوی معماری مسکن روستای عنبران علیای نمین با مصادیقی از روستاهای فرانسه  
محمدتقی معصومی پهنه بندی جغرافیایی شهرستان مشکین شهر از لحاظ میزان استعداد نواحی برای استقرار سکونتگاههای روستایی با استفاده از GIS  
محمود مرادی اصول و معیارهای طراحی کالبدی- فضایی روستا در طرح های هادی روستایی از دیدگاه توسعه پایدار  
مرجان دهقانی بررسی وضعیت کیفی مسکن روستایی بر اساس نوع مصالح مصرفی در چهار اقلیم آب و هوایی  
مریم آرمند واکاوی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی روستاییان از اثرات اجرای طرح هادی (مطالعه موردی: روستای قباق تپه شهرستان کبودراهنگ)  
مریم خیابانی بررسی آسیب پذیری روستاها در برابر سوانح طبیعی و ارائه راهکار در جهت تاب آوری روستایی (روستاهای منطقه طالقان)  
مژگان پاک چشم بومی سازی و یا معاصر سازی مقدمه ای بر آداب مواجه با ساخت و ساز در سکونتگاههای روستاییِ سرزمین های کویری  
مژگان کاوه آسیب شناسی ساماندهی روستاهای پراکنده در قالب شهرهای جدید؛ بررسی موردی: شهر قدس  
مسعود احمدی شناسایی سازکارهای موثر مشارکت روستائیان در فرایند تحقق طرح های توسعه کالبدی روستائی(هادی ،بهسازی بافت باارزش،طرح روستاهای نمونه)   
مسعود حیدروند نقش عوامل اقلیمی در شکل گیری مساکن روستاهای استان اردبیل با تاکید بر پایداری نمونه موردی:دهستان سردابه  
مسعود عسکری رابری تبیین مسایل کالبدی - فضایی نظام سکونتگاههای روستایی در ایران از دیدگاه نخبگان علمی - اجرایی  
مصطفی بیات الزامات مشارکت جويي روستاييان در مديريت روستايي کشور  با رويکرد حکمروايي خوب مورد روستاي گوندره(شهرستان خرمدره)  
معصومه حسينلو بررسي و تحليل رويكرد نهادگرايي و گسترش نهادهاي مدني   
معصومه سپهری بکارگیری ارزیابی زیست محیطی استراتژیک منطقه ای، رویکردی نو در تحقق توسعه پایدار روستایی  
مفید شاطری واکاوی تحولات ساختی و کالبدی مساکن روستایی پس از بازسازی (مطالعه موردی : دهستان سکمن آباد شهرستان خوی )  
ملیحه عزتی نقش وام مقاوم سازی دربهسازی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی:روستای قلعه حسین آباد شهرستان چاراویماق)  
مهدی نورانی بومی یا تاریخی ( کاوشی در مکانمندی و زمانمندی مسکن روستایی درجهت نیل به این-همان سازی )  
مهرنوش مرادی ارزیابی نقش دهیاریها در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستای شهریار)  
مهری یوسف پور پیامدهای کالبدی– فضایی شهرهای میانی در تحولات روستاهای پیرامونی  
مهنوش گودرزی بررسی معیار های بومی مسکن پایدار روستایی در اقلیم سرد  
مير حيدر طالب زاده بررسي تاثير طرح هاي هادي در توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان چايپاره (استان آذربايجان غربي)  
نادر نسترين
بررسي وتحليل اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي برساختاركالبدي،فضايي روستاهاي
استان آذربايجان شرقي(مطالعه موردي:روستاهاي شهرستان شبستر)
 
ناصر خرقانی تهیه پایگاه اطلاعات مکانی طرح تفکیک اراضی روستایی گام نخست در تولید RSDI نمونه مورد مطالعه؛ تفکیک اراضی روستای جره از توابع استان فارس   
ناهیده رضائی بررسی تحول معماری مسکن روستای زاویه از توابع شهرستان جلفا  
نبي اله سلطاني اصول و چهارچوب مطالعات ساماندهي سكونتگاههاي روستايي در معرض خطر سوانح طبعي  
نیلوفر جزایری تاثیر تغییر فصول و فعالیت ها بر الگوی زیستی و شکل مساکن روستایی  
ولی الله ربیعی فر راهبردهای احیاء ساختار کالبدی- فضایی مسکن پایدار روستایی  
هاله واحدیان غفاری شیوه های احیای بافتهای فرسوده روستائی  در روستای ریاب گناباد  
هما جعفری نقش بهسازی بافت با ارزش در توسعه گردشگری روستایی با استفاده از الگوریتم ANP  در مدل استراتژیک SWOT نمونه ی موردی : روستای کندلوس استان مازندران